Ruang makan lebih banyak dijaidkan untuk tempat berkumpul dan bersama antara yang satu dengan yang lain di dalam keluarga yang harmonis. Ini akan menambah nilai keutuhan keluarga dan kebersamaan dengan mewujudkan desain ruang makan minimalis menjadi bernilai